Voorwaarden gebruik Allezorgjobs

Allezorgjobs.nl (“Site”) is een initiatief van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV in samenwerking met Blue Skies Information Services (“Blue Skies”). Bohn Stafleu van Loghum in gevestigd aan Het Spoor 2, 3990 CA te Houten. Blue Skies is gevestigd aan Schoener 71, 1991 XB te Velserbroek en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34109499.

De Site is een “search engine” (zoekmachine) die gespecialiseerd is in het vindbaar/doorzoekbaar maken van vacatures op het internet. De geïndexeerde vacatures zijn afkomstig uit verschillende typen websites, waaronder vacaturesites en bedrijfswebsites. Het indexeren van de vacatures op allezorgjobs.nl geschiedt met een werkwijze die grotendeels analoog is aan de techniek/werkwijze van overige “search engines” op het internet.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Bohn Stafleu van Loghum en Blue Skies aan de samenstelling van deze de Site besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze Site wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of niet actueel is. De op of via deze Site aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Bohn Stafleu van Loghum en Blue Skies kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de Site geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bohn Stafleu van Loghum en Blue Skies sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Site, het gebruik van informatie die door middel van de Site is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de Site te kunnen raadplegen.

De Site bevat verwijzingen naar (vacatures op) websites die door andere partijen dan Bohn Stafleu van Loghum en Blue Skies worden beheerd. Deze verwijzingen worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt .Blue Skies heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze websites. De op deze websites aangeboden vacatures zijn door Bohn Stafleu van Loghum en Blue Skies niet gecontroleerd op juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Bohn Stalfeu van Loghum en Blue Skies zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de op deze websites aangeboden vacatures of andere informatie.

Privacystatement

Bohn Stafleu van Loghum, waarvan www.allezorgjobs.nl evenals www.medischebanenbank.nl, www.mednet.nl en www.bijzijn.nl  onderdeel is, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en van bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bohn Stafleu van Loghum houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Bohn Stafleu van Loghum, Spoorweg 2, Houten. 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, gebruikmaakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Bohn Stafleu van Loghum legt Bohn Stafleu van Loghum gegevens vast. BSL gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Springer Media, haar groepsmaatschappijen of zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij streeft Springer Media ernaar rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten, kunt u dit schriftelijk melden aan Bohn Stafleu van Loghum,  t.a.v. Adresregistratie, Postbus 246, 3990 GA Houten. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag

Op de websites van Bohn Stafleu van Loghum worden algemene bezoekgegevens, die de identiteit van bezoekers niet vrijgeven, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Bohn Stafleu van Loghum haar dienstverlening aan u optimaliseren.

Gebruik van cookies

Bohn Stafleu van Loghum maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken. Aan de hand van een cookie herkent onze website u de eerstvolgende keer dat u op de website langskomt. Met behulp van een cookie kan de website speciaal op u worden ingesteld. Het vormt een hulpmiddel om het gebruik van de website voor u aangenamer te maken. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser (door in uw browser 'cookies off' in te stellen). Als u cookies uitzet, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten niet kunt gebruikmaken.

Bohn Stafleu van Loghum en andere websites

Op de sites van Bohn Stafleu van Loghum treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Bohn Stafleu van Loghum kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door de beheerder van deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

Wijzigingen

Bohn Stafleu van Loghum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst voor het privacybeleid van Bohn Stafleu van Loghum.
Meer informatie
Bohn Stafleu van Loghum 
Postbus 246
3990 CA Houten
Telefoon: (030) 638 37 36

info@allezorgjobs.nl


Bohn Stafleu van Loghum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Laatste wijziging: 1 oktober 2010